Hos BostedDanmark finder vi afholdelse af traditioner vigtige. Traditioner binder mennesker sammen og skaber fællesskab. Den rutine og forudsigelighed der er i traditioner, er en vigtig faktor for at hverdagen og årets forløb giver mening.

Vi har nogle faste traditioner som sang og klaverspil hver 14 dag i vores hyggelige pejsestue. Her synger vi en enkelt af årstidens sange. Musik er et sprog alle forstår på tværs af individualitet, kultur og tid. Beboerne er med i den udstrækning de har lyst.

Vi afholder to faste beboerarrangementer årligt. En høstfest og et julearrangement. Alle vores traditioner og arrangementer tilpasses de enkelte beboeres individuelle behov.

Hos BostedDanmark afholder vi kulturbærende traditioner som fastelavn, påske, jul og fødselsdage.

Vi følger flagreglerne og beboere der har lyst hejser flaget i haven på disse dage.