Pædagogik

Hytterkroggaard, Postgaarden og Sofiendal

Tilgange

 • Struktureret visuel autismepædagogik
 • At styrke den enkelte borgers selvstændighed
 • At styrke borgeren i at indgå i sociale sammenhænge med ligesindede
 • At styrke borgerens egenomsorg
 • At udarbejde en stressprofil som grundlag for videreudvikling
 • Low-arousal tilgang
 • ”Ingen afvisning uden anvisning”
 • Kompensering frem for behandling

Metoder

 • TEACCH er den mest anerkendte metode i arbejdet med personer med autisme spektrum forstyrrelser (ASF), og tager udgangspunkt i at forstå og imødekomme den enkelte ved hjælp af visuel kommunikation, forudsigelighed og struktur.
 • PECS bygger på udveksling af billeder, fotografier, stregtegninger osv. til at opnå ønskede mål og opfylde forskellige behov.
 • Sociale historier – udviklet til at fremme den kommunikative og sociale kompetence. En social historie er en kort historie som beskriver en social situation og de ønskede reaktioner herpå. Sociale historier kan betragtes som en slags drejebog som anviser handlestrategier i forskellige sociale situationer.
Afspil video

Sundhed handler om omsorg

“Gi’ LOS Podcast: Bevægelse i hverdagen, sundhedsprofiler og individuelle kostplaner er nogle af redskaberne på BostedDanmark. De oplever mindre udadreagerende adfærd, når borgernes kost er i balance, og de er aktive fysisk.”

Kontakt os her

Lyder det som noget for dig, så kontakt os i dag

Botilbuddet er et tryghedsskabende miljø, hvor der er mulighed for at få støtte til at leve et liv så tæt på egen opfattelse af livskvalitet som muligt. Vi er meget opmærksomme på at være rummelige, og vores mantra er ”Ingen afvisning uden anvisning”, det betyder, at vi tilstræber at møde de unge, deres pårørende, vores kommunale samarbejdspartnere i ønsker og behov. Hvis vi må give et afslag, skal det altid følges op af et andet tilbud.

Eller ring til os

Line Arrow 19