Tilgange

  • At styrke den enkelte borgers selvstændighed
  • At styrke borgeren i at indgå i sociale sammenhænge med ligesindede
  • At styrke borgerens egenomsorg
  • At udarbejde en stressprofil som grundlag for videreudvikling

 

Metoder

  • TEACCH er den mest anerkendte metode i arbejdet med personer med autisme spektrum forstyrrelser (ASF), og tager udgangspunkt i at forstå og imødekomme den enkelte ved hjælp af visuel kommunikation, forudsigelighed og struktur.
  • PECS bygger på udveksling af billeder, fotografier, stregtegninger osv. til at opnå ønskede mål og opfylde forskellige behov.
  • Sociale historier – udviklet til at fremme den kommunikative og sociale kompetence. En social historie er en kort historie som beskriver en social situation og de ønskede reaktioner herpå. Sociale historier kan betragtes som en slags drejebog som anviser handlestrategier i forskellige sociale situationer.