Til studerende

Hytterkroggaard, Postgaarden og Sofiendal

Vi er godkendt til at modtage pædagogstuderende på 3. årgang. 

Vi tilbyder praktikforløb hvor du som studerende får et spændende og lærerigt praktikforløb på et højt specialiseret bo- og dagtilbud for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser. 

Vi har uddannede praktikvejledere som vil varetage dit praktikforløb så du er sikret et højt fagligt udbytte.

Hos BostedDanmark arbejder vi ud fra pragmatisk videnskabsteoretisk tilgang som primært veksler mellem fænomenologiens og socialkonstruktivismens verdenssyn.

Fænomenologien hjælper os med at forstå beboerens livsverden, de erfaringer de gør sig i livet samt hverdagens fænomeners fremtrædelsesformer ud fra et subjektivt og intersubjektivt perspektiv.

Socialkonstruktivismen anvender vi for at kunne forstå, de mange forskellige nuancer der befinder sig i vores dag-til-dag kommunikation, herunder også medarbejderne iblandt. Vi spørger os selv, hvordan narrativer er med til at skabe verdenen vi alle deler og hvordan vi som fagpersoner besidder et etisk ansvar overfor vores beboer i og med, at vi kan skabe den gode verden for dem, gennem sproget.

Hvis du er interesseret i at tage dit praktikforløb hos os, kan du rette henvendelse til bostedsleder Emil Keldorff på emil@bosteddanmark.dk eller på tlf. 7196 9352.

Kontakt os her

Lyder det som noget for dig, så kontakt os i dag

Botilbuddet er et tryghedsskabende miljø, hvor der er mulighed for at få støtte til at leve et liv så tæt på egen opfattelse af livskvalitet som muligt. Vi er meget opmærksomme på at være rummelige, og vores mantra er ”Ingen afvisning uden anvisning”, det betyder, at vi tilstræber at møde de unge, deres pårørende, vores kommunale samarbejdspartnere i ønsker og behov. Hvis vi må give et afslag, skal det altid følges op af et andet tilbud.

Eller ring til os

Line Arrow 19