Sundhedsfagligt

Hytterkroggaard, Postgaarden og Sofiendal

Sundhedsfagligt

Hver morgen hele året igennem afholder vi et morgenmøde som ledes af afdelingens daglige leder. Her læses journal for alle beboere i huset og vigtig information videreføres til det nyindmødte personale, så den nye dag kan tilgås bedst muligt. 

Vi holder to gange om året behandlingskonference med egen tilknyttet speciallæge, egen sygeplejerske, teamkoordinator samt daglig ledelse hvor beboerens sundhed, såvel somatisk som psykisk, tages op. Hos BostedDanmark tilbyder vi vores beboere direkte adgang til sundhedsvæsenet og springer dermed al unødig ventetid over.

Vi har egen sygeplejerske i huset, der udover at være medicinansvarlig, dispenserer alt medicin, rådgiver pædagogisk personale om medicin, lægebesøg, indlæggelser og sygepleje, holder ugentlig den nødvendige vægtkontrol for beboeren og måler BMI. Sygeplejersken udarbejder væske- og søvnskema mv. til det pædagogiske personale, så disse kan føre tilsyn med væskeindtag og søvnmønster om nødvendigt. 

BostedDanmark tilsigter en grøn profil med sund kost tilpasset den enkeltes behov. Vi tilstræber at inspireres efter principperne fra-jord-til-bord, og at være delvist selvforsynende.

Vores daglige kost planlægges af et kost- og ernæringsansvarligt team bestående af en af huset pædagoger samt en bachelor i kost- og ernæring. Kost- og ernæringsteamet udarbejder en rådgivende plan til teamet omkring borgeren, hvor det fremgår hvilke tiltag der skal tænkes på i relation til kosten. Eksempelvis kan det være at kosten bør blive kalorieberiget eller kaloriereduceret, eller det kan være hensigtsmæssigt at være opmærksom på medicinoptag  i kroppen der måske tilskyndes ved indtagelse af en bestemt kost.

Det pædagogiske team samarbejder med sygeplejersken på regelmæssige møder.

Kontakt os her

Lyder det som noget for dig, så kontakt os i dag

Botilbuddet er et tryghedsskabende miljø, hvor der er mulighed for at få støtte til at leve et liv så tæt på egen opfattelse af livskvalitet som muligt. Vi er meget opmærksomme på at være rummelige, og vores mantra er ”Ingen afvisning uden anvisning”, det betyder, at vi tilstræber at møde de unge, deres pårørende, vores kommunale samarbejdspartnere i ønsker og behov. Hvis vi må give et afslag, skal det altid følges op af et andet tilbud.

Eller ring til os

Line Arrow 19