Velkommen til BostedDanmark

Specialpædagogisk bo- og dagtilbud i Haslev

Hos BostedDanmark har vi fokus på at skabe omsorgsfulde, strukturerede og forudsigelige rammer for vores beboere. Vi arbejder målrettet med stressreduktion, så der er overskud til udvikling. Vi tager udgangspunkt i den enkelte og skræddersyer et specifikt tilbud.

Hytterkroggaard, Postgaarden og Sofiendal

BostedDanmark består af tre afdeling – to gårde og et dejligt byhus. Afdelingerne ligger naturskønt placeret i stressfrie omgivelser. Her er rig mulighed for at nyde den smukke natur til daglige gåture men også få impulser fra bylivet i en lille rolig by med bl.a. cafe`-liv, biograf og shopping.

Vi ser ikke os selv som en institution, men derimod som et hjemligt og trygt bofællesskab. Boligerne er derfor opbygget som små lejligheder i de 3 afdelinger med fællesrum til TV, spisning og andre aktiviteter. Vores dygtige medarbejdere sørger for at skabe de bedste rammer for beboerne og deltager aktivt som støtte i hverdagen. Vi har også vågne nattevagter i begge huse.

Vi vægter høj pædagogisk faglighed

Vi er et specialpædagogisk bo- og dagtilbud til voksne borgere med diagnose indenfor autismespektrumforstyrrelser, mental retardering, ADHD, ind- og udadreagerende adfærd, selvskade, epilepsi og psykiatriske tillægsdiagnoser.

For at give vores beboere den bedste støtte lægger vi stor vægt på fagligheden. Vores personale består af pædagoger, lærere, sygeplejersker samt kost- og ernæringsvejledere. Vi har egen psykiater tilknyttet samt fast lægehus til alle vores unge.

Vi efteruddanner personalet ud fra vores egen dynamiske uddannelsesplan, som består af en række relevante kurser, så vi altid kan arbejde ud fra den nyeste viden på området og forbliver højt specialiseret indenfor den visuelt strukturerede autismepædagogik samt sundhed og pleje, så alle taler samme sprog ud fra samme tilgang. 

BostedDanmark, En meningsfyldt hverdag for alle

Syd for København, ved byen Haslev, ligger BostedDanmark med afdelingerne Hytterkroggaard, Postgaarden og Sofiendal i naturskønne omgivelser – et specialpædagogisk bo- og dagtilbud til voksne borgere med diagnose indenfor autisme spektrum forstyrrelser, mental retardering, ind- og udadreagerende adfærd og psykiske tillægsdiagnoser…

Ovenstående er et udsnit fra en artikel udgivet af Autismemagasinet ifbm. SIKON-Konferencen 2024.

Kontakt os her

Tryghedsskabende miljø

Botilbuddet er et tryghedsskabende miljø, hvor der er mulighed for at få støtte til at leve et liv så tæt på egen opfattelse af livskvalitet som muligt. Vi er meget opmærksomme på at være rummelige, og vores mantra er ”Ingen afvisning uden anvisning”, det betyder, at vi tilstræber at møde de unge, deres pårørende, vores kommunale samarbejdspartnere i ønsker og behov. Hvis vi må give et afslag, skal det altid følges op af et andet tilbud.

Eller ring til os

Line Arrow 19