Vi dokumenterer borgerens dagligdag i Danjournal, der er et elektronisk journalsystem udviklet til mindre opholdsteder. Her dokumenteres også medicinskema og medicingivning. Danjournal lever op til tilsynets krav og EU persondataforordning.

Vi afholder hver morgen ugen igennem et overlapsmøde, hvor alle nyindmødte og alle fratrædende personaler samlet gives journal for det seneste døgn. Dette sikre at alle i huset er holdt orienteret om den enkelte borger.

Vi har egen sygeplejerske i huset, der udover at være medicinansvarlig, dispenserer alt medicin, rådgiver pædagogisk personale om medicin, lægebesøg, indlæggelser og sygepleje, holder ugentlig vægtkontrol for beboeren og måler BMI. Sygeplejersken udarbejder væske- og søvnskema mv. til det pædagogiske personale, så disse kan føre tilsyn med væskeindtag og søvnmønster om nødvendigt. Sygeplejersken dokumenterer sit arbejde i Danjornal.

BostedDanmark tilsigter en grøn profil med sund kost tilpasset den enkeltes behov. Vi tilstræber at inspireres efter principperne fra-jord-til-bord, og at være delvist selvforsynende.

Vores daglige kost planlægges af et kost- og ernæringsansvarligt team bestående af en af huset pædagoger samt en bachelor i kost- og ernæring. Kost- og ernæringsteamet udarbejder en rådgivende plan til teamet omkring borgeren, hvor det fremgår hvilke tiltag der skal tænkes på i relation til kosten. Eksempelvis kan det være at kosten bør blive kalorieberiget eller kaloriereduceret, eller det kan være hensigtsmæssigt at være opmærksom på medicinoptag  i kroppen der måske tilskyndes ved indtagelse af en bestemt kost.

Teamet samarbejder med sygeplejersken på regelmæssige møder.

Arbejdet i det kost- og ernæringsansvarlige team dokumenterer deres arbejde i Danjournal.